Thay kính Iphone   
iPhone 11Ép kính1000k
iPhone 11Thay nắp sau1000k
iPhone 11Ép cảm ứng2000k
iPhone 11 ProÉp kính1000k
iPhone 11 ProThay nắp sau1000k
iPhone 11 ProÉp cảm ứng2000k
iPhone 11 Pro MaxÉp kính1200k
iPhone 11 Pro MaxThay nắp sau1100k
iPhone 11 Pro MaxÉp cảm ứng2000k
Iphone 5/5s/5cÉp kính150k
Iphone 5/5s/5cThay cảm ứng rời200k
Iphone 5/5s/5cThay phản quang200k
Iphone 6Thay phản quang200k
Iphone 6Ép kính200k
Iphone 6Thay cảm ứng rời250k
Iphone 6 plusÉp kính200k
Iphone 6 plusThay cảm ứng rời250k
Iphone 6 plusThay phản quang250k
Iphone 6sÉp kính200k
Iphone 6sThay phản quangX
Iphone 6s plusÉp kính200k
Iphone 6s plusThay phản quangX
IPhone 7Ép kính200k
IPhone 7Thay phản quangX
IPhone 7 plusÉp kính300k
IPhone 7 plusThay phản quangX
Iphone 8Ép kính300k
Iphone 8Thay phản quangX
Iphone 8Thay nắp sau500k
Iphone 8 plusÉp kính300k
Iphone 8 plusThay phản quangX
Iphone 8 plusThay nắp sau500k
Iphone XThay nắp sau400k
Iphone XÉp kính600k
Iphone XÉp cảm ứng900k
Iphone XrÉp kính600k
Iphone XrThay nắp sau600k
Iphone XrÉp cảm ứng1000k
Iphone XsThay nắp sau400k
Iphone XsÉp kính600k
Iphone XsÉp cảm ứng900k
Iphone Xs MaxThay nắp sau500k
Iphone Xs MaxÉp kính800k
Iphone Xs MaxÉp cảm ứng1000k
Samsung J7 (Màn lk)Ép cảm ứng300k
Thay kính Ipad
Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397)Thay cảm ứng rời300k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403)Thay cảm ứng rời300k
IPad 4Thay cảm ứng rời300k
IPad Air 2(6)Ép kính700k
IPad Air 2(6)Ép cảm ứng800k
iPad Air 3 (10.5)Ép kính1400k
IPad Air(5)Thay cảm ứng rời400k
Ipad Gen 5 (2017)Thay cảm ứng rời450k
Ipad Gen 6Thay cảm ứng rời600k
Ipad mini 1Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 2Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 3Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 4Ép kính500k
Ipad mini 4Ép cảm ứng700k
Ipad Pro 10.5 inchÉp kính1500k
Ipad Pro 10.5 inchÉp cảm ứng1800k
Ipad pro 11Ép kính2200k
Ipad pro 11Ép cảm ứng5500k
Ipad pro 12.9Ép kính2000k
Ipad Pro 9.7 inchÉp kính1000k
Ipad Pro 9.7 inchÉp cảm ứng1700k
Thay màn hình Iphone
iPhone 11Thay màn hình4000k
iPhone 11 ProThay màn hình7500k
iPhone 11 Pro MaxThay màn hình7500k
Iphone 4/4sThay màn hình250k
Iphone 5Thay màn hình300k
Iphone 5cThay màn hình500k
Iphone 5sThay màn hình300k
Iphone 6Thay màn hình350k
Iphone 6 plusThay màn hình650k
Iphone 6sThay màn hình500k
Iphone 6s plusThay màn hình850k
IPhone 7Thay màn hình750k
IPhone 7 plusThay màn hình950k
Iphone 8Thay màn hình900k
Iphone 8 plusThay màn hình1200k
Iphone XThay màn hình3000k
Iphone XrThay màn hình1800k
Iphone XsThay màn hình3000k
Iphone Xs MaxThay màn hình4900k
Thay màn hình Ipad
Ipad AirThay màn hình1600k
IPad Air 2(6)Thay màn hình2800k
Ipad Gen 5 (2017)Thay màn hình1600k
Ipad Gen 6Thay màn hình1600k
Ipad mini 2Thay màn hình1700k
Ipad mini 3Thay màn hình1700k
Ipad mini 4Thay màn hình2400k
Ipad Pro 10.5 inchThay màn hình5300k
Ipad Pro 9.7Thay màn hình3800k
Thay linh kiện Iphone
Iphone 4/4sThay pin150k
Iphone 5/5s/5cThay nút home150k
Iphone 5/5s/5cThay camera trước200k
Iphone 5/5s/5cThay loa trong200k
Iphone 5/5s/5cThay pin200k
Iphone 6Thay nút home150k
Iphone 6Thay pin200k
Iphone 6Thay camera trước200k
Iphone 6Thay loa trong200k
Iphone 6 plusThay nút home150k
Iphone 6 plusThay camera trước250k
Iphone 6 plusThay loa trong300k
Iphone 6 plusThay pin250k
Iphone 6sThay pin250k
Iphone 6s plusThay camera trước250k
Iphone 6s plusThay pin300k
IPhone 7Thay pin300k
IPhone 7 plusThay pin400k