Thay mặt kính (Trước, Lưng Sau) iPhone 8, 8 Plus

Model Ép Kính Kính Lưng Màn Hình
 iPhone 8 400.000₫ 400.000₫ 700.000₫
 iPhone 8 Plus 500.000₫ 600.000₫ 1.300.000₫

Thay màn: Từ 30 – 60 phút (tùy độ khó)
Thay kính: Từ 30 – 45 tiếng (tùy độ khó)
Phần cứng: Từ 1 – 3 ngày (tùy độ khó)

Tặng dán cường lực