Thay màn hình iPhone 4, 4S

Model Ép Kính Màn Hình
 iPhone 4 250.000₫ 600.000₫
 iPhone 4S 250.000₫ 600.000₫

Thay màn: Từ 30 – 60 phút (tùy độ khó)
Thay kính: Từ 30 – 45 tiếng (tùy độ khó)
Phần cứng: Từ 1 – 3 ngày (tùy độ khó)

Tặng dán cường lực