Thay màn hình iPhone X | XS | XR | XS Max

Model Ép Kính Màn Hình Lưng Sau
 iPhone X 900.000₫ 3.500.000₫ 700.000₫
 iPhone XS 1.200.000₫ 3.900.000₫ 700.000₫
 iPhone XS Max 1.300.000₫ 5.600.000₫ 900.000₫
 iPhone XR 800.000₫ 2.200.000₫ 400.000₫

Thay màn: Từ 30 – 60 phút (tùy độ khó)
Thay kính: Từ 30 – 45 tiếng (tùy độ khó)
Phần cứng: Từ 1 – 3 ngày (tùy độ khó)

Tặng dán cường lực