ÉP CỔ MÀN HÌNH - THAY MẶT KÍNH - MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG SAMSUNG

ModelThay Mặt KínhThay Màn Hình Ép Cổ Cáp Màn Hình
Samsung A10250K600K
Samsung A10S250K600K
Samsung A11250K600K
Samsung A12250K600K
Samsung A13250K600K
Samsung A14250K600K
Samsung A15250K600K
Samsung A20300K1100K Chính Hãng
Samsung A20s250k600k
Samsung A30300k1200k Chính Hãng
Samsung A30S300k1200k Chính Hãng
Samsung A31300k1350k Chính Hãng
Samsung A32300k1400k Chính Hãng600k ép cảm ứng
Samsung A33300k1400k Chính Hãng
Samsung A34300k1400k Chính Hãng
Samsung A42300k1400k Chính Hãng
Samsung A50300k1200k Chính Hãng
Samsung A50S300k1200k Chính Hãng
Samsung A51300k1450k Chính Hãng
Samsung A52300k1450k Chính Hãng
Samsung A53300k1850k Chính Hãng
Samsung A54300k1900k Chính Hãng
Samsung A71450k1800k Chính Hãng700k
Samsung A72300k1600k Chính Hãng
Samsung A73400k1850k Chính Hãng
Samsung A80300k1800k Chính Hãng
Samsung A90300k1850k Chính Hãng
Samsung M51450k1850k Chính Hãng700k
Samsung M53300k1850k Chính Hãng700k
Samsung M62450k1900k Chính Hãng
Samsung S8700k2200k Chính Hãng700k
Samsung S8 PLUS800k2600k Chính Hãng700k
Samsung S9700k2300k Chính Hãng700k
Samsung S9 PLUS700k2800k Chính Hãng700k
Samsung S10700k3700k Chính Hãng800k
Samsung S10 5G950k
Samsung S10 PLUS900k4200k Chính Hãng800k
Samsung S10E700k2500k Chính Hãng800k
Samsung S201200k
1100k
Samsung S20 PLUS1200k
3900k1100k
Samsung S20 ULTRA1200k4750k1100k
Samsung S20 FE400k
Samsung S21400k
1100k
Samsung S21FE 400k2900k1100k
Samsung S21 ULTRA1600k5500k1100k
Samsung S21 PLUS600k3950k1100k
Samsung S22700k1100k
Samsung S22 ULTRA1600k1100k
Samsung S22 PLUS800k1100k
Samsung S23 600k1100k
Samsung S23 ULTRA1800k1100k
Samsung S23 PLUS800k1100k
Samsung S24800k1100k
Samsung S24 ULTRA1800k1100k
Samsung S24 PLUS800K1100k
Samsung Note 8700K700K
Samsung Note 9800K700K
Samsung Note 10 800K4300k900K
Samsung Note 10 PLUS1100K4800k1100k
Samsung Note 20800K800K
Samsung Note 20 ultra1400K5500k1300k