Tra Bảo Hành

Quý khách vui lòng nhập số điện thoại hoặt IMEI (nhập 5 số cuối IMEI của máy) để kiểm thời gian bảo hành sản phẩm Kiểm tra tình trạng, thời gian bảo hành sửa chữa tại Di Động Cần Thơ

Để xem IMEI máy trên bàn phím gọi bấm *#0*# sẻ hiện bảng IMEI